Power Trophy

Woensdag 27 November

Technische Unie heeft gisteren uit handen van SVEG-voorzitter Rob de Koning de eerste Recycle Power Award ontvangen. De groothandel leverde afgelopen jaar namelijk een buitengewone prestatie door 84,5% van al het afgedankt elektrisch gereedschap bij groothandels in Nederland in te zamelen. MVO-manager Ariane van Dijk nam de award namens de Technische Unie in ontvangst in aanwezigheid van 150 gasten tijdens een feestelijke avond op de TU boot Blue Rhapsody die lag aangemeerd in de haven van Hoorn.

De SVEG (Stichting Verantwoord Recyclen van Elektrische Gereedschappen) kent voor de eerste keer deze nieuwe Award toe aan bedrijven die een buitengewone bijdrage leveren in de B2B markt aan de inzameling en daarmee hoogwaardige recycling van afgedankte elektrische apparaten. De prijs moet bedrijven aanmoedigen meer afgedankt elektrisch gereedschap in te zamelen bij alle schakels in de keten, van producent tot consument en professioneel gebruiker. De SVEG is in Nederland verantwoordelijk voor het organiseren van de inzameling en verwerking van elektrisch en elektronisch gereedschap. De aansturing en uitvoering van de activiteiten is uitbesteed aan Wecycle.

De Technische Unie nam met 84,5% van het ingezamelde klein e-waste via 38 groothandels een uitzonderlijk hoog deel voor haar rekening. Het hoge inzamelpercentage is onder meer te danken aan diverse promotieacties op social media (w.o. videos om klanten te wijzen op de inleverbakken) en aan de manier waarop de inzameling van e-waste als een serieus en relevant maatschappelijk en milieuvraagstuk wordt benaderd. Waar inzameling voor de Technische Unie eerst een extra service was opgezet vanuit het aspect klantenbinding, is het nu een integraal onderdeel van het totale werkproces.

Ariane van Dijk, MVO-manager, is meer dan verguld met de eerste Recycle Power Award: “Al onze medewerkers die een rol spelen bij de inzameling van e-waste krijgen hiermee dagelijks te maken. Inmiddels is het binnen ons bedrijf het nieuwe normaal geworden, iets dat we gewoon doen. Deze prijs is een waardering voor alle inspanningen die onze aangesloten vestigingen deden om onze klanten te betrekken bij de inzameling van elektrisch gereedschap. Daarbij is de award een heel goede aanleiding om met onze bezoekers in gesprek te blijven en het belang van e-waste inzameling continu onder de aandacht te brengen.” In de toekomst wil de Technische Unie haar inspanningen versterken door gedetailleerd in kaart te gaan brengen hoe bedrijven hun elektrisch gereedschap hanteren, afschrijven en afdanken. “We weten daar eigenlijk nog weinig van.”

SVEG-voorzitter Rob de Koning vult aan: “Bij consumenten thuis ligt een onzichtbare afvalberg aan e-waste verstopt in allerlei lades en kelders, maar bij bedrijven is dat helaas niet beter gesteld. We kunnen nog veel inzamelwinst halen in de professionele sector. Door organisaties die uitzonderlijke prestaties op dat vlak leveren in het zonnetje te zetten, willen wij ze stimuleren om in nauwe samenwerking met hun klanten zoveel mogelijk afgedankt elektrisch gereedschap via de inleverpunten te verzamelen.”

Jaarlijks wordt zo’n 36,8 miljoen kilo kleine elektrische apparaten ingezameld, waaronder ook elektrisch gereedschap. Van alle ingezamelde apparaten is dit de grootste stroom. De inzameling van elektrische apparaten via de technische groothandel steeg in 2018 met 21,3% en is daarmee sinds 2016 verdrievoudigd.

   
Op de TU-boot de Blue Rhapsody nam Ariane van Dijk, MVO-manager van de Technische Unie, na een feestelijke toast in aanwezigheid van 150 gasten de allereerste Recycle Power Award in ontvangst van Rob de Koning, voorzitter van de SVEG. De award zal voortaan elk jaar uitgereikt worden aan bedrijven of organisaties die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de inzameling van elektrisch gereedschap.


Maandag 25 November

Eind november ontving groothandelsketen Technische Unie als eerste de Recycle Power Award. Deze nieuwe onderscheiding wordt vanaf nu jaarlijks uitgereikt aan het bedrijf dat in de B2B-markt het best presteert bij het inzamelen van afgedankt elektrisch gereedschap door Stichting Verantwoord Recyclen van Elektrische Gereedschappen (SVEG) en Wecycle. MVO-manager Ariane van Dijk van Technische Unie verklaart het geheim achter het inzamelsucces.

Technische Unie is niet alleen de grootste technische groothandel van Nederland, het is tevens de grootste inzamelaar van e-waste uit het professionele circuit. Afgelopen jaar werd maar liefst 84,5% van al het klein elektrisch e-waste bij groothandels ingezameld via Technische Unie. Een aanzienlijk deel hiervan betrof elektrisch gereedschap – een voor de technische groothandel belangrijke productcategorie die zowel wordt verkocht als verhuurd. Voor SVEG aanleiding de eerste editie van de Recycle Power Award aan Technische Unie toe te kennen.

Voor de e-waste inzameling werkt Technische Unie al meer dan een decennium samen met Wecycle, vertelt Van Dijk. “Het begin van die samenwerking dateert uit vóór mijn tijd bij dit bedrijf, maar ik weet wel dat destijds al goede afspraken zijn gemaakt over hoe de samenwerking optimaal zou kunnen worden vormgegeven. De insteek destijds was dat we wisten dat onze klanten met e-waste te maken hadden en we ze zoveel mogelijk wilden ontzorgen. We zagen het dus als een stukje extra service met het oog op klantenbinding. Inmiddels is dat beeld totaal veranderd. Inzameling en recycling maken deel uit van één van onze negen pijlers: het terugdringen van afval. Als onderdeel van onze overkoepelende MVO-strategie wordt dit issue als zodanig ook echt op MT-niveau gemanaged.”

Dat de inzameling bij Technische Unie zo succesvol is, komt volgens Van Dijk omdat het binnen het bedrijf tot een vast onderdeel is gemaakt van het totale werkproces. “We hebben het gewoon heel goed ingeregeld, door werkprocedures te maken in het systeem waar iedereen bij Technische Unie mee werkt. Daardoor is het onderdeel van het dagelijkse werk voor alle medewerkers die hier een rol in spelen. En dan wordt het op zeker moment het nieuwe normaal, iets dat we gewoon doen”, aldus Van Dijk.

Promotievideo

De inzameling mag dan goed lopen, het is iets waar je volgens Van Dijk wél over moet blijven communiceren. “We hebben ongeveer anderhalf jaar geleden een promotievideo gemaakt voor onze klanten die we via social media hebben verspreid, om opnieuw aandacht te vragen voor het onderwerp”, zegt Van Dijk. “Zeker als je wilt dat het groter wordt en zich misschien verder gaat ontwikkelen, zul je er ook méér voor moeten doen. We zien binnen Technische Unie zeker nog kansen om het inzamelniveau verder op te krikken en dat is ook onderdeel van mijn takenpakket: het verhaal blijven vertellen en de bewustwording bij onze klanten blijven vergroten.”

Ook de uitreiking van de Recycle Power Award zelf gaat Van Dijk aangrijpen om het belang van e-waste inzameling opnieuw onder de aandacht te brengen. “We hebben ervoor gekozen die feestelijke uitreiking te laten plaatsvinden op onze TU-boot, de Blue Rhapsody. Met deze varende evenementenlocatie meren we jaarlijks bij verschillende plaatsen in Nederland aan, vooral om de laatste ontwikkelingen bij onze leveranciers te tonen. Maar ontwikkelingen op MVO-gebied zullen daar een steeds prominentere plek gaan krijgen. Deze fantastische prijs is natuurlijk een prima aanleiding om met bezoekers in gesprek te gaan.”

De Award is voor Technische Unie geen directe aanleiding de wijze waarop e-waste en afgedankt professioneel elektrisch gereedschap aan te passen. “Maar we gaan eigenlijk elk jaar wel een keer om de tafel met Wecycle om de zaken te evalueren te kijken of we dingen verder kunnen finetunen.”

Circulaire gedachte

Eén van de zaken die op Van Dijk’s verlanglijstje staan is beter in kaart te krijgen hoe bedrijven eigenlijk omgaan met professioneel elektrisch gereedschap. Ze zegt: “Wij verhuren jaarlijks veel gereedschap, vooral aan kleinere ondernemers voor wie de aanschaf niet rendabel is, bijvoorbeeld omdat ze dat gereedschap maar sporadisch nodig hebben. Vanuit de circulaire gedachte is dat eigenlijk ideaal, want Technische Unie blijft dan eigenaar en kan dus ook na het einde van de levensduur zorgen voor een correcte verwerking. Er zijn natuurlijk ook grote bedrijven die wél investeren in eigen gereedschap en dat wellicht bij ons of elders bestellen. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of die partijen vaste afschrijvingstermijnen hanteren voor dit soort gereedschap, of ermee doorwerken tot het letterlijk uit elkaar valt. We weten daar eigenlijk nog weinig van.”

Van Dijk zegt vanuit de Rijksoverheid steeds meer aanbestedingen voor gereedschappen te ontvangen waarbij wel expliciet wordt gevraagd om voorstellen die leiden tot een zo duurzaam mogelijke inkoop. “Je moet dan denken aan het organiseren van een reparatieservice, in samenwerking met andere partijen want dat doen we niet zelf. Maar ook het organiseren van een verantwoorde afvoer van defecte apparaten in samenwerking met Wecycle nemen we in zo’n aanbesteding op.”

Op de slotvraag of Technische Unie vanuit een sterke MVO-visie op circulariteit wellicht ooit helemaal zal overstappen op het gear-as-a-service model antwoordt Van Dijk: “Dat is nog wel echt een toekomstscenario. Maar wel een dat nadrukkelijk in beeld is. Voor nu zitten er nog te veel haken en ogen aan, want je wil bijvoorbeeld dan ook op afstand de conditie van het gereedschap kunnen monitoren en dus moet elk apparaat worden uitgerust met een condition monitoring chip, om eens wat te noemen. Maar wat mij betreft is het niet meer een vraag óf dit gaat gebeuren, maar alleen wanneer.”