Stichting Verantwoord Recyclen van Elektrische Gereedschappen

U produceert en/of importeert elektrisch (tuin)gereedschap voor de Nederlandse markt.

Dit betekent dat u bij wet verplicht bent deze apparaten na afdanking te laten inzamelen en verantwoord te laten recyclen.

Producenten/importeurs die zijn aangesloten bij de SVEG hebben dit goed voor elkaar, want onze uitvoeringsorganisatie Wecycle zorgt hiervoor: effectief en kostenefficiënt.

Via een landelijk dekkend inzamelnetwerk kunnen zowel consumenten als professionele afdankers hun elektrische apparaten gratis inleveren bij 10.000 punten.

Ook bouwmarkten, bouwgroothandels en technische groothandels horen tot dit inzamelnetwerk, net als zo’n driekwart van alle gemeenten.

De doelstelling is dat Nederland 65 procent van het gewicht dat aan elektrische apparaten op de markt wordt gezet, wordt ingezameld voor recycling. Dat is een grote opgave.

De producenten en importeurs die zijn aangesloten bij de SVEG dragen hieraan bij, bijvoorbeeld door te investeren in inleverbakken bij
bouwmarkten en groothandels en in specifieke campagnes die consumenten en professionals bewegen tot inleveren van afgedankt elektrisch (tuin)gereedschap. Hiermee bereiken we goede resultaten.

Alleen door samen te werken, komt het behalen van de inzameldoelstelling binnen bereik.

In de inzameling, sortering, demontage en recycling van afgedankte elektrische apparaten zijn dagelijks veel mensen werkzaam, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Samen met andere producentenorganisaties draagt SVEG bij aan de educatie van jonge mensen via de scholeninzamelactie, maken we maatschappelijke inzamelpunten op kinderboerderijen mogelijk en participeren we in collectieve campagnes met gemeenten en kringloopwinkels.

De inzameling van afgedankte apparaten bij gemeenten, groothandel en retail, educatie, inlevercampagnes en verantwoorde recycling vragen om deskundigheid en de efficiënte inzet van mensen en middelen. Samen met andere producentenorganisaties besteedt de SVEG deze activiteiten daarom uit aan Wecycle.

Meld u vandaag nog hier aan